Co jsou zpětné odkazy

Další informace o tomto faktoru hodnocení vyhledávače

Zpětný odkaz je odkaz na webové stránce, která je směrována na vaše webové stránky. Při optimalizaci vyhledávačů jsou zpětné odkazy důležité pro SEO, protože společnost Google a další vyhledávače považují kvalitu a množství zpětných odkazů při určování hodnoty webových stránek uživateli, což ovlivňuje její hodnocení ve výsledcích vyhledávání.

Význam vysoce kvalitních zpětných odkazů pro vaše stránky

Vytváříte-li skvělý obsah na vašich webových stránkách, které lidé chtějí propojit nebo sdílet - budete mít zpětné odkazy. Čím více lidí se zajímá o váš obsah, tím více se bude sdílet vaše stránky nebo na ně bude odkazovat, což zvyšuje návštěvníky webu.

Nemůžete řídit, kdo odkazuje na vaše stránky, ale zpětné odkazy na weby, které obsahují obsah, který souvisí s obsahem vašeho webu, jsou považovány za odkazy na vyšší kvalitu, než ty, které pocházejí z webových stránek, které nemají nic společného s tématem, který váš web pokrývá.

Jak přilákat zpětné odkazy

Kromě pravidelné aktualizace webu s vysokou kvalitou obsahu, který je pro čtenáře zajímavý, můžete provést další kroky, které společně zvyšují zpětné odkazy. Tyto zahrnují:

Zneužívání zpětných odkazů

Zpětné odkazy nejsou jediným rozhodujícím faktorem pro vyhledávací pořadí, ale jsou faktorem, který byl v minulosti zneužit. Možná jste viděli stránky s názvem "propojovací farmy", které nejsou odkazem po odkazu po odkazu. Někteří lidé kupují zpětné odkazy na své stránky a některé obchodní vztahy s vlastníky jiných webových stránek, které nesouvisejí s jejich tématem. Společnost Google pracuje na minimalizaci účinků těchto typů zpětnovazebních plánů a je penalizuje tam, kde je to možné.

Nejlepším takticím je zaměřit se na váš obsah a na propagaci v rámci vaší lokality, kde se můžete zaměřit na získání opravdu cenných zpětných odkazů pro vaše webové stránky.