Jak přiřadit obrázek odesílateli v systému Mac OS X Mail

Vytvořte účet Mac OS X Mail mnohem osobnější tím, že přidáte obrázek osoby nebo obrázku spojeného s osobou. Pokud rozpozná odesílatele zprávy, může vedle něj zobrazit obrázek. Určení obrázku je snadné.

Přiřaďte snímek odesílateli v systému Mac OS X Mail

Přidání obrázku odesílateli v systému Mac OS X Mail:

  1. Ujistěte se, že odesílatel je ve vašich OS X Contacts nebo Mac OS X Address Book .
  2. Otevřete Kontakty nebo Adresář.
  3. Najděte a zvýrazněte kartu adresáře, na kterou chcete obrázek přiřadit.
  4. Přetáhněte obrázek na čtverec obrázku na kartě a položte ji.
    • Je-li obrázek příliš velký, změňte jeho velikost nebo oříznutí pomocí nástroje, který se objeví a klikněte na Nastavit .
  5. Restartujte Mac OS X Mail.