Jaké jsou pravidla publikování na ploše?

Skvělé návrháře dodržují tyto osvědčené normy

Pravidla publikování a designu desktopů jsou spíše pravidlami nebo standardy než pravidly. Existují tak, aby proces práce s dokumenty probíhal hladce a aby návrhy udržovaly na paměti čtenáře tisku a diváky.

Pravidla pro publikování a návrh plochy

Tato pravidla jsou pokyny. Ve většině případů vám pomohou vylepšit vaše dokumenty. Necítí však, že je musíte slepě sledovat. Někdy je odklon od těchto pokynů produktivní, ale měl by být záměrný.