Naučte se Linux Command-autofs

název

/etc/init.d/autofs-Control Script pro automounter

Synopse

/etc/init.d/autofs start | stop | znovu načíst

Popis

autofs řídí provoz automountů (8) démonů běžících v systému Linux . Obvykle se vyvolá autofs při zavádění systému s parametrem start a při vypnutí s parametrem stop . Skript autofs může také ručně vyvolat správce systému k vypnutí, restartu nebo opětovnému načtení automounterů.

Úkon

autofs se poradí s konfiguračním souborem /etc/auto.master, kde najde připojovací body v systému. Pro každý z těchto bodů se spustí proces automount (8) s příslušnými parametry. Aktivní bod připojení pro automounter můžete zkontrolovat pomocí příkazu stavu /etc/init.d/autofs . Po konfiguraci konfiguračního souboru auto.master skript autofs zkontroluje mapu NIS se stejným názvem. Pokud existuje taková mapa, bude tato mapa zpracována stejným způsobem jako mapa auto.master. Mapa NIS bude zpracována jako poslední. /etc/init.d/autofs reload zkontroluje aktuální mapu auto.master proti běžícím démonům. Zabije ty démony, jejichž záznamy se změnily, a pak spustit démony pro nové nebo změněné položky. Pokud je mapa změněna, změna se okamžitě projeví. Pokud je mapa auto.master modifikována, musí být znovu aktivován skript autofs, který aktivuje změny. /etc/init.d/autofs stav zobrazí aktuální konfiguraci a seznam aktuálně spuštěných démonů automount.