Automaticky přidat svůj podpis do Yahoo! Klasické e-maily

Jakmile vaše Yahoo! Mail Classic podpis je nastaven , jste určitě dychtí použít. Obvykle je připojíte ke všem odchozím zprávám. Naštěstí Yahoo! Služba Mail Classic vám to může udělat automaticky.

Automaticky přidat svůj podpis do Yahoo! Mail Classic e-maily

Přidání podpisu do odchozího Yahoo! Klasické zprávy pošty automaticky:

Yahoo! Služba Mail Classic bude nyní ve výchozím nastavení připojovat váš podpis, ale toto nastavení můžete pro jednotlivé zprávy přepsat zrušením zaškrtnutí políčka Použít můj podpis na obrazovce složení zpráv.