Jak opravit připojení BlackBerry Mobile Network

Tyto základní kroky pro odstraňování potíží vás mohou dostat a běžíte bezprostředně

Noví uživatelé BlackBerry najdou nejdřív svůj telefon zastrašující. BlackBerry se může zdát složité, jednoduše proto, že má tolik funkcí. Pravdou však je, že hardwarový a softwarový software BlackBerry je elegantně navržen a problémy při odstraňování problémů jsou velmi snadné, i když jsou problémy s vaším mobilním síťovým připojením.

Tyto základní kroky při řešení potíží mohou řešit většinu problémů s mobilním připojením k síti BlackBerry, které nejsou výsledkem regionálních nebo celorepublikových výpadků dopravců. Pokud je problém složitějším problémem se zařízením, technická podpora vašeho operátora vás provede podrobnějším řešením problémů.

Jak opravit problémy se sítí BlackBerry

Máte-li problémy se signálem BlackBerry nebo jinou chybou mobilní sítě, postupujte podle těchto základních kroků a zkontrolujte znovu, zda se můžete připojit k síti vašeho operátora:

Poznámka: Tato příručka je určena pro zařízení se systémem BlackBerry OS. Pokud používáte novější smartphone BlackBerry se systémem Android OS, přeskočte dolů na kroky v dolní části této stránky.

 1. Když poprvé zjistíte, že se nemůžete připojit k bezdrátové síti vašeho operátora, musíte problém izolovat, abyste zjistili, zda se jedná konkrétně o vaše zařízení nebo zda má problém s operátorem.
  1. Máte-li přístup k počítači, můžete to provést vyhledáním online, například na oficiální stránce BlackBerry Twitter nebo detektoru dolů, anebo mluvit s jinými lidmi na stejném dopravci.
 2. Pokud zjistíte, že se jedná o problém se sítí, ale o problém specifický pro váš telefon, otevřete jej Spravte nabídku Připojení a odpojte se od mobilní sítě, Wi-Fi a Bluetooth zrušením zaškrtnutí políček vedle nich.
  1. Jakmile jste zcela odpojeni od všech sítí, připojte se pouze k mobilní síti .
 3. Pokud se stále nemůžete připojit k bezdrátové síti, nebo pokud se můžete připojit, ale nemůžete přijímat nebo přijímat telefonní hovory a přenášet data, proveďte mírné obnovení .
  1. Chcete-li to provést, podržte klávesy ALT + CAP (pravá strana) + DEL .
 4. Proveďte Hard Reset, pokud vaše připojení není obnoveno, když BlackBerry ukončí bootování.
  1. Poznámka: Než vyměníte baterii BlackBerry, vyjměte ji a vyměňte její SIM kartu, abyste se ujistili, že je správně nasazen. Starší zařízení CDMA BlackBerrys nemusí mít SIM kartu, takže se na ně nevztahuje.
 1. Pokud po zavření přístroje se zařízení BlackBerry stále nepřipojí k síti, a to ani po výměně karty SIM a baterie, obraťte se na svého operátora, abyste získali další pomoc.

Co když má Blackberry běží systém Android OS?

Pokud váš BlackBerry obsahuje nainstalovaný operační systém Android a není připojen k síti Internet dodávané vaším operátorem, postupujte podle kroků v této části. Je možné, že váš telefon ani nezobrazuje logo 3G ani jiný údaj o síťovém připojení.

Zde je co dělat:

 1. Otevřete Nastavení a najděte Bezdrátové a sítě .
 2. Přejděte do sekce Mobilní sítě .
 3. Vyhledejte oddíl s názvy přístupových bodů .
 4. Stiskněte tlačítko možností na spodní levé straně zařízení BlackBerry.
 5. Zvolte možnost Obnovit výchozí .
 6. V seznamu, který se zobrazí, vyberte ten, který obsahuje slovo internet .
 7. Vypněte telefon a znovu jej zapněte.