Jak vybrat, kde jsou posílány zprávy v Mozille

Mozilla Thunderbird , Netscape a Mozilla mohou automaticky uchovávat kopii každé odeslané zprávy.

Ve výchozím nastavení umístí tuto kopii do složky Odeslané z účtu, ze kterého je odesílána. Ale můžete to změnit jako libovolnou složku v libovolném účtu. Můžete například shromažďovat veškerou odeslanou poštu ze všech účtů ve složce Odeslané v adresáři Místní složky.

Určení cíle odeslání pošty v Mozilla Thunderbird nebo Netscape

Určit, kde jsou uloženy kopie odeslaných zpráv v Netscape nebo Mozilla:

  1. Vyberte Nástroje |. | Nastavení účtu ... z nabídky.
    • V Mozille a Netscape zvolte Edit | Nastavení účtů Mail & Newsgroup .
  2. Přejděte na podkategorii kopií a složek požadovaného účtu.
  3. Ujistěte se, že je vybrána možnost Uložit kopii do:.
  4. Zvolte jiné:.
  5. Vyberte složku, kde by se měly odesílat zprávy.