Naučte se číst dokumenty PDF v Mac OS Mail

Kdy má aplikace macOS Mail zobrazit obsah PDF v e-mailu?

Pravděpodobně jste si všimli, že když obdržíte e-mail s připojeným PDF v aplikaci Mac OS X nebo macOS Mail, PDF se někdy objevuje jako čitelný dokument přímo v e-mailu a někdy se objevuje pouze jako ikona PDF, která označuje PDF je připojen . Kliknutím na ikonu zobrazíte obsah PDF ve výchozím PDF čtečce.

Ačkoli to není zřejmé, existuje pravidlo a pravidelnost, jak soubory PDF zpracovává aplikace Mail.

Jak aplikace Mail zobrazuje připojený PDF

Odpověď spočívá v délce PDF.

Přepínání mezi inline a zobrazením ikon PDF v poště

Jednotránkové soubory PDF můžete přepínat mezi inline a ikonami pomocí kontextového menu. Zde je návod:

  1. Otevřete e-mail v aplikaci Pošta.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na PDF zobrazený v řádku nebo jako pravé tlačítko myši (nebo klikněte levým tlačítkem myši podržením klávesy Ctrl nebo klepnutím dvěma prsty na trackpadu, když je kurzor myši přes celý PDF nebo jeho ikonu) otevřete místní nabídku.
  3. Z rozevírací nabídky vyberte Zobrazit jako ikonu, aby se v e-mailu zobrazila jedna stránka PDF jako ikona nebo zvolte možnost Zobrazit na místě a změňte ikonu PDF na vložený dokument v e-mailu.

Možnosti zobrazení nejsou k dispozici pro vícestránkové soubory PDF.