Naučte se příkaz Linux Command rsh

název

rsh-vzdálený shell

Synopse

rsh [- Kdnx ] [- l uživatelské jméno ] host [příkaz]

Popis

Rsh spustí příkaz na hostiteli

Rsh zkopíruje standardní vstup do vzdáleného příkazu, standardní výstup vzdáleného příkazu na standardní výstup a standardní chybu vzdáleného příkazu na standardní chybu. Signály přerušení, ukončení a ukončení jsou rozšiřovány do vzdáleného příkazu; rsh se normálně ukončí při vzdáleném příkazu. Možnosti jsou následující:

-d

Možnost - d zapne ladění soketu (pomocí setockopt (2)) na zásuvkách TCP používaných pro komunikaci se vzdáleným hostitelem.

-l

Ve výchozím nastavení je vzdálené uživatelské jméno stejné jako místní uživatelské jméno. Volba - l umožňuje zadání vzdáleného jména.

-n

Možnost - n přesměruje vstup ze speciálního zařízení / dev / null (viz část Sx BUGS této příručky).

Není-li zadán žádný příkaz , budete přihlášeni na vzdáleném hostiteli pomocí rloginu (1).

Shell metacharacters, které nejsou citovány, jsou interpretovány na lokálním stroji, zatímco citované metacharactery jsou interpretovány na vzdáleném počítači. Například příkaz

rsh otherhost cat vzdálený soubor >> localfile

připojuje vzdálený soubor vzdáleného souboru do místního souboru localfile

rsh otherhost cat vzdálený soubor ">>" other_remotefile

připojuje vzdálený soubor k other_remotefile