RF rušení bezdrátových zařízení pro domácí automatizaci

Bezdrátová domácí automatizace a RF rušení

Vzhledem k tomu, že počet bezdrátových zařízení používaných v domácnosti se zvyšuje, bezdrátová domácí automatizace je stále citlivější na rušení rádiových frekvencí (RF). Popularita bezdrátových technologií, jako jsou INSTEON , Z-Wave a ZigBee, přinesla revoluci v průmyslu domácí automatizace.

Bezdrátové produkty, jako jsou telefony, interkom, počítače, bezpečnostní systémy a reproduktory, mohou v bezdrátovém systému domácí automatizace způsobit méně než optimální výkon.

Máte problém s bezdrátovým přenosem bezdrátové sítě?

Jednoduchý způsob, jak zjistit, zda váš systém bezdrátové domácí automatizace zažívá RF rušení, je přemisťování přerušovaných zařízení bližšími (umístěte je vedle sebe). Pokud se funkce zlepšuje, když jsou zařízení blízko sebe, pravděpodobně dochází k rušení vysokofrekvenčními zářeními.

Produkty INSTEON a Z-Wave pracují na kmitočtech signálu 915 MHz . Vzhledem k tomu, že tyto rychlosti jsou velmi vzdáleny od 2,4 GHz nebo 5 GHz, tyto produkty a zařízení Wi-Fi nemohou být přiměřeně. Zařízení INSTEON a Z-Wave však mohou vzájemně rušit.

ZigBee nejčastěji běží na frekvenci 2,4 GHz (Některé méně populární produkty ZigBee pracují na 915 MHz v USA nebo 868 MHz v Evropě.) Systémy domácí automatizace ZigBee přenášejí s velmi nízkými úrovněmi výkonu, což znemožňuje jejich rušení Wi-FI. Naproti tomu sítě Wi-Fi mohou generovat rušení RF zařízeními ZigBee.

Zvažte tyto čtyři myšlenky, abyste minimalizovali riziko rušení vysokofrekvenčních vln ve svých domácích sítích.

Utáhněte síť

Při použití technologie bezdrátové automatizace má více zařízení vyšší výkon systému. Vzhledem k tomu, že bezdrátová domácí automatizace funguje v síti sítě, přidává další zařízení a vytváří další cesty pro přenos signálů ze zdroje na cíl. Další cesty zvýší spolehlivost systému.

Síla signálu je důležitá

Signály RF se rychle zhoršují při cestování vzduchem. Čím silnější je signál domácí automatizace, tím lépe je, aby přijímající zařízení bylo odlišné od elektrického šumu. Použití produktů s vyšším výkonem zvyšuje spolehlivost systému tím, že umožňuje signálu dále cestovat předtím, než se zhorší. Navíc udržování plně nabitých baterií v bateriových zařízeních zvyšuje pevnost přenášeného signálu. Když se baterie začnou opotřebovávat, vaše systémová výkonnost trpí.

Zvažte nové umístění

Jednoduché přesunutí zařízení bezdrátové domácí automatizace na nové místo může mít velký vliv na výkon. RF je známo, že má teplé a studené skvrny. Někdy přesunutí zařízení po celé místnosti nebo dokonce několik stop daleko může vytvořit dramatické zlepšení výkonu zařízení. Chcete-li zvládnout riziko rušení mezi zařízeními ZigBee a Wi-Fi, je nejvhodnější udržet všechna zařízení ZigBee v určité vzdálenosti od bezdrátových směrovačů a jiných zdrojů rádiového rušení (jako jsou mikrovlnné trouby) stejně jako u zařízení Wi-Fi.