Zjistěte, co zobrazuje obrazovka vašeho fotoaparátu

Naučte se dešifrovat informace na obrazovce LCD fotoaparátu

S novějším fotoaparátem můžete být ohromeni množstvím informací o každém snímku, který fotoaparát poskytuje na obrazovce LCD a (případně) v hledáčku. Může se jednat o dotyk, abyste zjistili, co zobrazuje váš fotoaparát. Zjistěte, co vám mohou všechny informační prostředky pomoci efektivněji používat fotoaparát, jak je ukázáno v těchto pokynech pro dešifrování informací o obrazovce fotoaparátu.

Tipy pro zobrazení fotoaparátu