Co je bajt v oblasti počítačových sítí?

Bajt je posloupnost bitů . V sítí počítačů některé síťové protokoly odesílají a přijímají data ve formě bajtů. Tyto se nazývají byte-orientované protokoly . Příklady byte-orientovaných protokolů zahrnují protokoly TCP / IP a telnet .

Pořadí, ve kterém jsou bajty sekvenovány v bajtově orientovaném síťovém protokolu, se nazývá pořadí síťových bajtů . Maximální velikost jedné přenosové jednotky pro tyto protokoly, maximální přenosová jednotka (MTU) , je také měřena v bajtech. Síťoví programátoři běžně pracují jak s uspořádáním síťového bajtu, tak s MTU.

Bajty se používají nejen v sítích, ale také pro počítače, paměť a centrální procesory (CPU). Ve všech moderních síťových protokolech obsahuje bajt osm bajtů. Několik (většinou zastaralých) počítačů může používat bity různých velikostí pro jiné účely.

Sekvence bajtů v jiných částech počítače nemusí odpovídat pořadí bajtů v síti. Součástí práce síťového podsystému počítače je převedení mezi pořadí hostitelského bytu a pořadí síťového bytu v případě potřeby.