Decibel Computer Networking

Definice: Jeden decibel (dB) je standardní jednotka pro měření síly bezdrátových rádiových signálů Wi-Fi . Decibels jsou také používány jako opatření pro audio zařízení a některé další rádiové elektroniky včetně mobilních telefonů.

Wi-Fi antény a vysílače s přijímačem Wi-Fi obsahují decibelové hodnocení, jak je stanoveno výrobcem. Zařízení domácí sítě obvykle uvádí rating v jednotkách dBm , kde 'm' představuje milliwatty elektrické energie.

Obecně platí, že zařízení Wi-Fi s relativně větší hodnotou dBm je schopna odesílat nebo přijímat bezdrátovou síťovou komunikaci na větší vzdálenosti. Větší hodnoty dBm také ukazují, že zařízení WiFi vyžaduje vyšší výkon, což znamená snížení počtu baterií v mobilních systémech.