Jak odpovědět Citovat pouze zvýrazněný text v Gmailu

Až do poloviny roku 2017 společnost Google nabídla experimentální funkci nazvanou Quote Selected Text jako součást laboratoře Gmail . Pokud je tato funkce aktivována, bude jakýkoli text, který jste ve zprávě zvýraznili, citován při zahájení vaší odpovědi.

Společnost Google tuto funkci odúčtovala s účinností od 28. června 2017.

Alternativní

Gmail nepodporuje alternativní řešení. Chcete-li citovat pouze vybraný text v odpovědi, musíte to provést starým způsobem: ručním odstraněním obsahu z citované zprávy.