Jak používat službu OkCupid IM

01 ze dne 04

Spusťte okno OkCupid IM

Screenshot / OkCupid © 2011

Po vyhledání uživatele OkCupid online, s nímž chcete chatovat, stisknutím ikony modrého balónu spustíte okno rychlých zpráv v dolní části obrazovky webového prohlížeče. Z tohoto jediného okna mohou uživatelé provádět řadu funkcí, jak je znázorněno (ve směru hodinových ručiček) výše:

  1. Screenname : Potřebujete vyhledat obrazovku uživatele OkCupid? V levém horním rohu každého okna IM se vždy zobrazí jeho ID profilu.
  2. Pop Out Window : Potřebujete minimalizovat okno prohlížeče pro práci nebo školu? Klepnutím na ikonu se šipkou v horní části okna chatu spustíte samostatné okno specificky určené pro konverzaci chatu.
  3. Blokovat uživatele : Chcete zabránit kontaktování uživatele OkCupid s vámi? Klepnutím na tuto ikonu vás budeme v budoucnu vyzvat k tomu, abyste zabránili uživateli v tom, aby vám odesílali služby IM. Toto nastavení neupozornuje uživatele a diskrétně blokuje příchozí zprávy od nich.
  4. Okno sbalení: Potřebujete více místa v okně prohlížeče pro zobrazení položek na webu OkCupid? Sklápění okenního okna usnadňuje čtení.
  5. Zavřít okno : Hotovo s rozhovorem? Klepnutím na tuto ikonu okno zavřete.
  6. Informace o uživateli : Na první pohled informace umístěné v horní části každého okna umožňují uživatelům OkCupid vidět jejich procentní podíl, nepřátelské procento, věk uživatele, pohlaví a sexuální orientaci a náhled jejich profilového obrazu.
  7. Pole zprávy : V této oblasti se zobrazí všechny odeslané a přijaté zprávy.
  8. Pole pro zadávání textu : V tomto poli uživatelé musí zadat svou zprávu. Stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici pro odeslání zprávy.

02 z 04

Jak získat přístup k panelu nastavení OkCupid

Screenshot / OkCupid © 2011

Kromě okna chatu mohou uživatelé OkCupid také měnit množství nastavení prostřednictvím panelu nastavení zpráv chatu. Chcete-li začít měnit tato nastavení, klikněte na ikonu ozubeného kola, která se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

03 ze dne 04

Změna nastavení OkCupid

Screenshot / OkCupid © 2011

Z panelu nastavení v okně OkCupid mohou uživatelé přizpůsobit zážitek z rychlého zasílání zpráv na jednom z nejpopulárnějších seznamovacích míst. Mezi tato nastavení patří:

04 ze dne 04

Jak nalézt historii chatu chatu OkCupid

Screenshot / OkCupid © 2011
Uživatelé OkCupid také mají prospěch z přístupu ke starým chatovým protokolům, psané historii každé okamžité zprávy, kterou si vyměníte při používání stránky pro seznamování.

Chcete-li získat přístup k historii OkCupid IM, klikněte na "Zprávy" a v rozbalovací nabídce vyberte možnost "Historie IM". Okno se otevře pro zobrazení historie chatu, jak je ilustrováno výše.