Jak změnit velikost písma seznamu zpráv ve Windows Mail

Jak se rozlišení displejů zvyšuje, čitelnost se snižuje - zdá se to exponenciálně.

Windows Mail a Outlook Express nejsou výjimkou a při zvětšování velikosti písma pro zprávy je to snadné, přesto jste v ostatních částech přilepený drobnými, sotva rozlíšitelnými písmy, nejsilněji seznamem zpráv. Nebo jste?

Naštěstí aplikace Windows Mail a Outlook Express používají standardní písmo rozhraní Windows pro názvy složek, seznamy zpráv, popisy ikon a další. Tato písma systému Windows mohou být změněna.

Změňte velikost písma seznamu zpráv systému Windows Mail nebo Outlook Express

Chcete-li, aby aplikace Windows Mail nebo Outlook Express používala větší nebo odlišná písma pro seznamy zpráv a další prvky rozhraní: