Nejlepší místo pro bezdrátový směrovač

Je to vše o síle signálu

Výkon domácí sítě Wi-Fi velmi závisí na síle signálu bezdrátového směrovače (nebo bezdrátového přístupového bodu , základnové stanice).

Pokud daný bezdrátový klient spadne mimo dosah signálu základnové stanice, toto síťové připojení selže (vynechá). Klienti umístění poblíž hranice rozsahu sítě pravděpodobně zaznamenávají přerušované propojení. Dokonce i v případě, že bezdrátový klient zůstává v dosahu, jeho výkonnost v síti může být stále nepříznivě ovlivněna vzdáleností , překážkami nebo rušením .

Hledání nejlepšího místa pro váš bezdrátový směrovač

Chcete-li nastavit bezdrátové zařízení pro optimální výkon sítě, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Nepokládejte se předčasně na místě bezdrátového přístupového bodu nebo směrovače. Experiment; zkuste zařízení umístit na několik různých slibných místech. Zatímco zkušební a chyba nemusí být vědeckým způsobem, jak najít vhodné místo pro vaše zařízení, je často jediným praktickým způsobem, jak zajistit nejlepší možný výkon Wi-Fi.
  2. Snažte se nainstalovat bezdrátový přístupový bod nebo směrovač na centrální místo . Pokud máte pouze jednoho bezdrátového klienta, je nejlepší instalace základny poblíž tohoto klienta. U bezdrátových sítí WLAN s více bezdrátovými klienty najděte dobrou kompromisní pozici. Klienti, kteří jsou příliš daleko od směrovače, získají pouze 10% až 50% šířky pásma klientů poblíž. Možná budete muset obětovat síťový výkon jednoho klienta pro dobro ostatních.
  3. Pokud je to možné, vyhněte se fyzickým překážkám . Jakékoli překážky v "zorném poli" mezi klientem a základnovou stanicí zhorší rádiový signál Wi-Fi. Sádrové nebo cihlové zdi mají tendenci mít nejvíce negativní dopad, ale skutečně jakákoliv překážka včetně skříní nebo nábytku do jisté míry oslabí signál. Obstrukce mají sklon k bližší úrovni podlahy; proto někteří lidé dávají přednost instalaci bezdrátového přístupového bodu / směrovače na strop nebo v jeho blízkosti.
  1. Pokud je to možné, vyvarujte se reflexních ploch . Některé signály Wi-Fi se doslova odrazí od oken, zrcadel, kovových skříní a nerezových destiček, což snižuje rozsah i výkonnost sítě.
  2. Instalujte bezdrátový přístupový bod nebo směrovač nejméně 1 metr od jiných domácích spotřebičů které vysílají bezdrátové signály ve stejném frekvenčním rozsahu. Taková zařízení zahrnují některé mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, dětské monitory a zařízení pro domácí automatizaci. Přístroje, které vysílají ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz, pravděpodobně způsobí rušení Wi-Fi.
  3. Stejně tak instalujte směrovač od elektrického zařízení, které také vytváří rušení. Vyhněte se elektrickým ventilátorům, jiným motorům a zářivkám.
  4. Pokud je nejlepší umístění, které najdete jen nepatrně přijatelné, zvažte úpravu antén směrovače ke zlepšení výkonu. Antény na bezdrátových přístupových bodech a směrovačích mohou být obvykle otočeny nebo jinak převedeny na jemnou ladění Wi-Fi signalizace. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle doporučení výrobce.

Pokud používáte tyto pokyny, stále nemůžete najít vhodné místo pro bezdrátové zařízení, existují alternativy. Můžete například vyměnit a upgradovat anténu základnové stanice . Můžete také nainstalovat opakovač Wi-Fi (často nazývaný "rozšíření rozsahu" nebo "signální zesilovač"). Konečně, v extrémních případech může být nutné přidat další router (nebo přístupový bod) pro rozšíření rozsahu sítě WLAN.

Další informace: Jak můžete zvýšit dosah sítě Wi-Fi