Odeslání zprávy do kontaktů V programu Windows Live Hotmail

Obvykle začnete psát zprávu v programu Windows Live Hotmail a zadávat pouze příjemce.

Můžete ji také mít naopak: zahájení zprávy s příjemci z adresáře služby Windows Live Hotmail.

Odeslání zprávy někomu v adresáři služby Windows Live Hotmail

Vytvoření zprávy do adresáře v adresáři služby Windows Live Hotmail:

Služba Windows Live Hotmail nyní nastavuje novou zprávu s příjemci již zadanými v poli Komu : .

(Aktualizováno v květnu 2012)