Používejte motivy více návrhů v prezentaci Same PowerPoint

Témata návrhu usnadňují použití sady koordinačních prvků na každé z vašich snímků. Pozadí snímku a styly písma, barvy a velikosti jsou zachovány v motivu návrhu. Ve výchozím nastavení lze na prezentaci použít pouze jeden motiv návrhu. V některých případech je však výhodné mít jednu nebo více návrhových motivů k dispozici ve stejné prezentaci. Toho lze dosáhnout přidáním nového motivu návrhu k předlohy snímků, které obsahuje veškeré informace o rozložení a stylech snímků v této prezentaci.

01 z 06

Přístup k programu PowerPoint Slide Master pro první téma návrhu

© Wendy Russell
 1. Klikněte na kartu Zobrazení na pásu karet .
 2. Klepněte na tlačítko Slide Master v sekci Master Views na pásu karet. Na kartě se otevře karta Prezentace .
 3. V sekci Upravit motivu karet klepněte na rozbalovací šipku pod tlačítkem Témata . Zobrazí se dostupné motivy návrhu, které se mají použít.
 4. Klepnutím na motiv podle svého výběru použijete všechny rozvržení snímků.
  Poznámka - Chcete-li použít návrhové motivy pouze na konkrétní rozložení snímků, klikněte na náhled náhledu tohoto rozvržení před aplikací motivu návrhu.

02 ze dne 06

Přidat do programu PowerPoint Presentation doplněk Master Slide

© Wendy Russell

Vyberte umístění nových skladeb:

 1. V levé části obrazovky v podokně Prezentace / Obrys přejděte dolů na prázdné místo po posledním rozložení snímků.
 2. Klikněte na prázdný prostor pod poslední miniaturou rozvržení snímku.

03 ze dne 06

Přidejte další motiv pro návrh do aplikace PowerPoint Slide Master

© Wendy Russell

Vyberte další motiv pro návrh této prezentace:

 1. Opět klikněte na šipku rozbalovací nabídky pod tlačítkem Témata na pásu karet.
 2. Klikněte na jiné téma, než jste si vybrali dříve.

04 z 06

Téma nového designu přidána k dalším PowerPoint Slide Masters

© Wendy Russell

V podokně Prezentace / Obrys se objeví nová úplná sada skladeb , která se nachází pod původní sadou.

05 ze dne 06

Zavřete zobrazení aplikace PowerPoint Slide Master

© Wendy Russell

Po přidání všech dalších snímků do prezentačního souboru klikněte na tlačítko Zavřít hlavní pohled na pásu karet.

06 z 06

Zvolte, který motiv pro návrh použijte pro nové prezentace aplikace PowerPoint

© Wendy Russell

Jakmile vyberete další motivy návrhu, které chcete aplikovat na snímky v této prezentaci, je čas přidat nový snímek.

 1. Klikněte na kartu Domov na pásu karet.
 2. Klikněte na tlačítko Nový snímek . Zobrazí se rozevírací seznam všech rozvržení snímků s různými motivy návrhu.
 3. Přejděte v seznamu a klepněte na rozvržení snímku dle vašeho výběru v správném tématu návrhu. Nový snímek se objeví s aplikovaným tématem návrhu, připraveným pro zadání.