Pravidla hesel: Ukládání hesel pomocí reverzibilního šifrování

Konfigurace nastavení nastavení hesel pro Vista

Povolení ukládání hesel pomocí reverzibilního šifrování určuje, zda systém Windows uchovává hesla pomocí reverzibilního šifrování.

Povolení je v podstatě stejné jako ukládání hesel v prostém textu, které je nejisté a nedoporučuje se. Účelem tohoto nastavení zásad je poskytnout podporu aplikacím, které používají protokoly vyžadující znalost hesla uživatele pro ověřování. Povolení tohoto nastavení zásad by mělo být poslední možností použití pouze v extrémních situacích, kdy neexistuje žádná alternativa a požadavky na aplikace převažují nad potřebou chránit informace o heslech.

Ukládání hesel pomocí reverzibilního šifrování musí být povoleno při použití ověřování protokolem CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) pomocí vzdáleného přístupu nebo služeb pro ověřování Internetu (IAS). Je také nutné, pokud používáte ověřování Digest v Internetová informační služba (IIS).

Výchozí nastavení: Zakázáno