Zakázat vysílání SSID Chcete-li chránit bezdrátovou síť

Nezveřejňujte svou přítomnost cizincům

Jedním ze způsobů, jak chránit síť před neoprávněným přístupem, je skrýt skutečnost, že máte bezdrátovou síť vůbec. Ve výchozím nastavení zařízení bezdrátové sítě obvykle vysílá signály majáku, oznamuje svou přítomnost světu a poskytuje klíčové informace nezbytné pro připojení zařízení, včetně SSID.

Identifikátor SSID (identifikátor sady služeb) nebo název sítě vaší bezdrátové sítě je vyžadován pro zařízení, která se k němu připojují. Pokud nechcete, aby se náhodná bezdrátová zařízení připojila k síti, určitě nechcete oznamovat vaši přítomnost a zahrnout jednu z klíčových informací, které potřebují k tomu.

Zakázáním vysílání SSID nebo samotného signálního signálu můžete skrýt přítomnost bezdrátové sítě nebo alespoň zakrýt samotný identifikátor SSID, který je kritický pro připojení zařízení k síti.

Informace o přístupu k obrazovkám konfigurace a správy a vypnutí signálu majáku nebo vysílání SSID naleznete v příručce uživatele pro konkrétní bezdrátový přístupový bod nebo směrovač.