Předat zprávu jako přílohu se službou Mozilla Thunderbird

Tradičně byly e-maily předávány tak, že je do nové zprávy vložily. To má některé výhody, ale poněkud rozostří čáru mezi novou a předávanou zprávou a odpověď na původní zprávu může být těžkopádná.

Přesměrování zpráv jako příloh řeší tyto problémy elegantně. V prohlížečích Mozilla Thunderbird, Netscape a Mozilla je přesměrování jako příloha MIME snadné.

Předat zprávu jako přílohu s Mozilla Thunderbird, Netscape

Odeslání e-mailu v plném rozsahu jako přílohy v aplikaci Mozilla Thunderbird:

Připojit další e-maily k předávání a odpovědi

Chcete-li připojit další zprávy k předávání a nové zprávy nebo odpovědi: