Přidání hudby do Prezentace prezentace aplikace PowerPoint 2007

Zvukové nebo hudební soubory lze ukládat do počítače v mnoha formátech, které lze použít v aplikaci PowerPoint 2007, například soubory MP3 nebo WAV. Tyto typy zvukových souborů můžete přidat do libovolného snímku v prezentaci. Do prezentace však mohou být vloženy pouze zvukové soubory typu WAV.

Poznámka - Chcete-li, aby se ve vašich prezentacích přehrávaly hudební nebo zvukové soubory s nejlepším úspěchem, vždy uchovávejte zvukové soubory ve stejné složce, ve které uložíte prezentaci aplikace PowerPoint 2007.

Vložte zvukový soubor

  1. Klikněte na kartu Vložit na pásu karet .
  2. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky pod ikonou Zvuk na pravé straně pásu karet.
  3. Zvolte Zvuk ze souboru ...

01 z 03

Možnosti spuštění zvukových souborů programu PowerPoint 2007

Možnosti spuštění zvuku nebo hudebního souboru v aplikaci PowerPoint 2007. © Wendy Russell

Jak by měl zvuk začít

Zobrazí se výzva k výběru metody pro aplikaci PowerPoint 2007, kdy začnete přehrávat zvukový nebo hudební soubor.

02 z 03

Upravte nastavení zvuku nebo hudby v prezentaci

Upravte možnosti zvuku v aplikaci PowerPoint 2007. © Wendy Russell

Změňte možnosti zvukových souborů

Možná budete chtít změnit některé zvukové možnosti pro zvukový soubor, který jste již vložili do prezentace aplikace PowerPoint 2007.

  1. Klikněte na ikonu zvukového souboru na snímku.
  2. Páska by se měla změnit na kontextové menu pro zvuk. Pokud se páska nezmění, klikněte na odkaz Nástroje zvuku nad pásem.

03 ze dne 03

Upravte možnosti zvuku na pásu karet

Možnosti zvuku v aplikaci PowerPoint 2007. © Wendy Russell

Kontextová nabídka pro zvuk

Když je na snímku vybrána ikona zvuku, kontextová nabídka se změní tak, aby zobrazovala možnosti dostupné pro zvuk.

Možnosti, které můžete změnit, jsou následující:

Tyto změny lze provést kdykoli po vložení zvukového souboru do prezentace.