Příručka pro protokol ICMP (Internet Control Message Message Protocol)

Internet Message Control Protocol (ICMP) je síťový protokol pro síťové protokoly (IP) . ICMP převede kontrolní informace o stavu samotné sítě namísto aplikačních dat. Síť IP vyžaduje ICMP, aby správně fungoval.

ICMP zprávy jsou specifický druh zprávy IP odlišné od TCP a UDP .

Nejznámějším příkladem zasílání zpráv ICMP v praxi je nástroj ping , který využívá protokol ICMP k prověřování vzdálených hostitelů pro odezvu a měření celkové doby zpoždění hlášení sondy.

ICMP také podporuje další nástroje, jako je traceroute, které identifikují prostřední směrovací zařízení ("chmel") na cestě mezi daným zdrojem a cílem.

ICMP versus ICMPv6

Původní definice sítě ICMP podporované protokolem Internet Protocol verze 4 (IPv4). IPv6 zahrnuje revidovanou formu protokolu, který se konvenčně nazývá ICMPv6, aby se odlišil od původního protokolu ICMP (občas nazývaného ICMPv4).

Typy zpráv ICMP a formáty zpráv

Zprávy ICMP přenášejí data nezbytná pro provoz a správu počítačové sítě. Protokol o stavech, jako jsou nereagující zařízení, chyby přenosu a problémy s přetížením sítě.

Stejně jako ostatní protokoly v rodině IP, ICMP definuje záhlaví zprávy. Záhlaví obsahuje čtyři pole v následujícím pořadí:

ICMP definuje seznam konkrétních typů zpráv a přiřazuje jim každé jedinečné číslo.

Jak je uvedeno v následující tabulce, ICMPv4 a ICMPv6 poskytují některé běžné typy zpráv (ale často s různými čísly) a také několik zpráv, které jsou pro každý z nich jedinečné. (Obecné typy zpráv se mohou také mírně lišit v chování mezi verzemi IP).

Společné typy zpráv ICMP
v4 # v6 # Typ Popis
0 129 Echo Reply Zpráva odeslána v odpovědi na žádost o ozvěnu (viz níže)
3 1 Destinace nedosažitelná Odeslaná v odpovědi na zprávu IP, která je nedoručitelná z různých důvodů.
4 - Zdrojová námaha Přístroj může poslat tuto zprávu zpět odesílateli, který generuje příchozí přenosy rychleji, než je možné zpracovat. (Nahrazeno jinými metodami.)
5 137 Přesměrovat zprávu Směrovací zařízení mohou generovat tuto metodu, pokud zjistí změnu požadované trasy pro zprávu IP.
8 128 Žádost o ozvěnu Zpráva odeslaná nástroji ping pro kontrolu odpovědi cílového zařízení
11 3 Překročení času Routery generovaly tuto zprávu, když příchozí data dosáhly svého "hopového" limitu počtu. Používá traceroute.
12 - Parametr Problém Generováno, když zařízení detekuje poškozené nebo chybějící data v příchozí IP zprávě.
13, 14 - Časová známka (požadavek, odpověď) Určeno pro synchronizaci časových hodin mezi dvěma zařízeními přes protokol IPv4, (Nahrazeno jinými spolehlivějšími metodami.)
- 2 Paket příliš velký Routery generují tuto zprávu při příjmu zprávy, kterou nelze přesměrovat na místo určení kvůli překročení limitu délky.

Protokol vyplní datová pole Kód a ICMP v závislosti na typu zprávy vybrané pro sdílení dalších informací. Například zpráva Destination Unreachable může mít mnoho různých hodnot kódu v závislosti na povaze selhání.