Jak automaticky otevřít další zprávu po odstranění v Yahoo

Pokud si přejete přečíst zprávy ve vašem Yahoo! Doručená pošta jedna za druhou, Yahoo! Výchozí nastavení pošty nejsou ideální. Kdykoli odstraníte nebo odešlete zprávu, vrátíte se zpět do složky Doručená pošta pouze pro otevření další zprávy.

Naštěstí je možné vyhnout se tomuto dalšímu kroku a udělat Yahoo! Po převzetí aktuálního pošty pošlete další zprávu (pokud existuje).

Otevřít následující zprávu automaticky po odstranění v Yahoo! Pošta

Chcete mít Yahoo! Po odstranění nebo přesunutí aktuální zprávy otevřete následující zprávu automaticky:

Otevřít následující zprávu automaticky po odstranění v Yahoo! Mail Classic

Chcete-li zobrazit následující zprávu automaticky po odstranění v Yahoo! Mail Classic :