Seznam všech adres IP používaných společností Google

Pokud nemůžete Google dosáhnout obvyklým způsobem

Jako jedna z největších světových internetových společností zaujímá společnost Google značné množství veřejných adres IP . Mnoho různých adres IP společnosti Google podporuje vyhledávání a další internetové služby, jako jsou například DNS servery společnosti .

Existují důvody, proč byste chtěli najít adresu IP webových stránek společnosti Google.

Proč byste mohli potřebovat adresu IP společnosti Google

Pokud vše funguje normálně, můžete navštívit vyhledávač Google na adrese Google.com. Je však také možné jej dosáhnout pomocí jedné z adres IP společnosti Google, a to iv případě, že doménu nelze dosáhnout jménem.

Pokud dojde k potížím s DNS a adresu IP Google nemůžete najít zadáním "google.com", místo toho můžete adresu URL zadat jako platnou adresu IP ve tvaru http://74.125.224.72/ . Některé adresy IP fungují lépe než jiné v závislosti na vašem národním prostředí.

Testování připojení k webům adresami namísto názvů může být užitečným krokem při odstraňování potíží a ověřením toho, zda spojení má problém s rozlišením názvu, nikoli jiným technickým závadám.

Administrátoři webových stránek jsou také často zvědaví na to, kdy webové prohledávače Google navštěvují své weby. Analýza protokolů webového serveru odhaluje adresy IP prohledávačů, nikoli však jejich domény.

Adresy IP používané společností Google

Stejně jako mnoho populárních webových stránek používá společnost Google více serverů pro zpracování příchozích požadavků na své webové stránky a služby.

Rozsahy adres IP adresy Google.com

Společnost Google používá následující veřejné rozsahy adres IP:

Pouze určité adresy z práce fondu Google v libovolném okamžiku závisí na tom, jak se společnost Google rozhodne nasadit síť svých webových serverů, a proto může náhodný příklad nad některým z těchto rozsahů fungovat pro vás v určitou dobu. Když najdete adresu IP, která pro vás pracuje, poznamenejte si ji pro budoucí použití.

Adresy IP DNS Google

Společnost Google zachovává adresy IP 8.8.8.8 a 8.8.4.4 jako primární a sekundární adresy DNS pro službu Google Public DNS. Síť DNS serverů strategicky umístěných po celém světě podporuje dotazy na těchto adresách.

Adresy IP Googlebot

Vedle služby Google.com jsou některé adresy IP Googlu používány prohledávači webu Googlebot.

Správci webových stránek chtějí sledovat, kdy se prolézací modul Google navštíví jejich domény. Google nezveřejňuje oficiální seznam adres Googlebot, ale doporučuje uživatelům, aby dodržovali tyto pokyny pro ověření adres Googlebot.

Mnoho aktivních adres lze zachytit ze vyhledávání:

Poznámka: Toto není úplný seznam a konkrétní adresy používané společností Googlebot se mohou kdykoli změnit bez oznámení.