Jak povolit nebo zakázat sdílení souborů v systému Windows XP

Zapněte a vypněte službu SFS v systému Windows XP Professional

Jednoduché sdílení souborů bylo představeno v systému Microsoft Windows XP. SFS odstranilo některé možnosti zabezpečení sdílení souborů dostupné v systému Windows 2000 s cílem pomoci správcům systému Windows XP rychleji nastavit sdílené složky .

Práce se systémem SFS v systému Windows XP Professional

Jednoduché sdílení souborů je vždy povoleno a v systému Windows XP Home Edition nelze zakázat. V systému Windows XP Professional je však možné jej povolit a zakázat.

  1. Otevřete můj počítač v nabídce Start nebo ve Windows XP Desktop.
  2. Otevřete nabídku Nástroje a v nabídce Možnosti složky vyberte možnost Otevřít nové okno Možnosti složky.
  3. Klepněte na kartu Zobrazení a zaškrtněte políčko Použít sdílení souborů jednoduché (doporučeno) v seznamu Pokročilé nastavení pro povolení SFS.
  4. Chcete-li zakázat sdílení souborů, zaškrtněte políčko není zaškrtnuto. Klepněte na tlačítko uvnitř zaškrtávacího políčka, chcete-li tuto volbu střídavě povolit a deaktivovat.
  5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Možnosti složky. Nastavení pro sdílení souborů je nyní aktualizováno; není třeba restartovat počítač.

SFS Tipy