Obnovení archivované pošty aplikace Outlook z disku

Při archivaci staré pošty z aplikace Outlook na paměťové médium , jako je DVD-ROM, jste to udělali pro vyčištění a urychlení aplikace Outlook. Ale také jste to udělali, protože jste chtěli mít přístup ke zprávám později, nebo jste je mohli jednoduše smazat.

Naštěstí je snadné se vrátit k archivovaným zprávám do souboru PST. Můžete je otevřít přímo z místa archivu nebo je importovat zpět do aplikace Outlook úplně.

Přečtěte nebo obnovte archivovanou poštu aplikace Outlook z vyměnitelného média

Obnovit nebo číst archivovanou poštu aplikace Outlook z vyměnitelného média:

Můžete jednoduše procházet archivy tak, jak jsou, nebo zkopírovat zprávy a složky zpět do hlavního úložiště zpráv.

Chcete-li místo archivu znovu zavřít, klikněte pravým tlačítkem na něj a v nabídce vyberte možnost Zavřít "..." .