Vysvětlení WINS, služby Windows Internet Naming Service

Wins pomáhá sítím s klienty, kteří používají názvy netbios

Služba WINS je služba rozlišování názvů sítí Windows, která mapuje názvy hostitelů v síti na jejich síťové adresy IP. Krátká služba služby Windows Internet Naming, služba WINS převede názvy NetBIOS na adresy IP v síti LAN nebo WAN .

Systém WINS je vyžadován v jakékoli síti s klienty, které používají naše názvy NetBIOS. To platí především pro starší aplikace a stroje se staršími verzemi Windows, ty, které byly vydány před Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.

Stejně jako služba DNS používá službu WINS distribuovaný systém klient / server, který zachovává mapování názvů počítačů na adresy. Klienti systému Windows mohou být nakonfigurováni tak, aby používali primární a sekundární servery WINS, které dynamicky aktualizují párování názvů / adres, protože počítače se připojují a opouštějí síť. Dynamické chování WINS znamená, že také podporuje sítě používající protokol DHCP .

Architektura WINS

Systém WINS se skládá ze dvou hlavních komponent:

Kromě těchto komponent je také databáze WINS, což je název "map", dynamicky aktualizovaný seznam názvů NetBIOS a přidružených adres IP.

Ve zvláštních případech může být proxy serveru WINS, což je jiný typ klienta, který může jednat jménem počítačů, které nejsou povoleny službou WINS.