Úvod do vektorové animace

Vektorová animace je termín používaný k označení animace, ve které je umění nebo pohyb řízeny spíše vektory než pixely . Vektorová animace často umožňuje čistší a hladší animaci, protože obrázky jsou zobrazovány a měněny pomocí matematických hodnot namísto uložených hodnot pixelů. Jedním z nejčastěji používaných vektorových animačních programů je Adobe Flash (dříve Macromedia Flash). Před pochopením vědy za vektorovou animací musíte pochopit rozdíl mezi dvěma hlavními grafickými typy: bitmapou a vektorovou grafikou.

Úvod do bitmap a vektorové grafiky

Mnoho typů obrazů, které lidé nejvíce znají, sestávají z mřížky obrazových bodů, ve které každý pixel nebo bit obsahuje informace o tom, jak má být barva zobrazena. Obrázky JPEG, GIF a BMP jsou například všechny pixelové obrazy známé jako rastrové nebo bitmapové grafiky . Tyto bitmapové grafiky tedy mají pevnou velikost nebo počet pixelů v mřížce, měřeno pixely na palec (PPI). Rozlišení bitmapy omezuje velikost grafiky, protože nelze změnit velikost snímku bez ztráty kvality obrazu. Každý se dostal do bitmapy, která byla vyfouknutá, dokud se neobjeví blokově nebo pixely.

Vektorová grafika na druhé straně se skládá z cest, které jsou definovány počátečním a koncovým bodem. Tyto cesty mohou být cokoli od linie až po řadu řádků, které vytvářejí tvar jako čtverec nebo kruh. Navzdory zjednodušenému charakteru stavebního bloku vektoru mohou být cesty vytvářeny extrémně složitými diagramy. Každý objekt cesty nese vlastní matematický příkaz, který definuje, jak má být objekt zobrazen. Mezi nejběžnější formáty vektorů patří AI (Adobe Illustrator), DXF (AutoCAD DXF) a CGM (Computer Graphics Metafile) .Vektorové grafiky lze nalézt také v formátech EPS (Encapsulated PostScript) a PDF (Portable Document Format).

Nejdůležitějším rozdílem mezi vektorovou a bitmapovou grafikou je to, že vektorová grafika je nezávislá na rozlišení, což znamená, že jsou skutečně škálovatelné. Vzhledem k tomu, že vektorová grafika není vytvořena z pevných sítí, jako je bitmapová grafika, mohou být změněny bez ztráty kvality obrazu. Díky tomu je ideální pro různé grafické aplikace, jako jsou loga, které vyžadují možnost, aby byly rozměrově dimenzovány pro něco malého, jako je vizitka nebo rozměry pro něco tak velkého jako billboardu.

Základy vektorových animací

Zatímco některé vektorové editory (počítačové programy, které vytvářejí a upravují vektorovou grafiku) podporují animaci, nejoblíbenější programy pro tvorbu animací, jako je Adobe Flash, jsou speciálně upraveny pro tento účel. Zatímco animace mohou zahrnovat bitmapovou grafiku, většina používá pouze vektorovou grafiku, protože jak jsme se dříve naučili, lépe měří a typicky zaberou méně místa. Tyto vektorové animace mají obecně čistý grafický vzhled ve srovnání s jejich alternativami.

V mezinárodním měřítku existují další vektorové formáty a animátory . Například EVA (Extended Vector Animation) je webový formát vektorového souboru populární v Japonsku, kde je široce používán software EVA Animator. Primárním rozdílem mezi formátem EVA a jinými formáty vektorů je to, že zaznamenávají pouze změny ve vektoru v čase, spíše než zaznamenávají informace na jeden snímek. Formáty EVA mají tendenci být menší než jejich alternativy.