Vše o rádiových skenerech

Jak pracují, typy, účel a právní otázky

Rádiové snímače jsou definovány

Skenery jsou v podstatě jen rádia, které jsou schopné skenovat více frekvencí, dokud se vysílání nenachází. Po ukončení vysílání může skener začít hledat jiný aktivní kanál. Mnoho autorádia obsahuje podobný typ skenovací funkce, ale nejsou pravdivé skenery. Skutečné radiové skenery jsou zpravidla schopné sledovat frekvence UHF, VHF a WFM kromě širšího spektra AM a FM pásem, které mají pravidelné hlavové jednotky přijímat.

Jak fungují skenery

Vzhledem k tomu, že mnoho druhů rozhlasových vysílání je relativně krátkodobých, například policie a požár, počasí a nouzové vysílání, je obtížné je najít ručně. Mohou začít kdykoliv a mohou kdykoli skončit. Aby mohli tyto krátkodobé vysílání vyhledávat a poslouchat, skenery automatizují proces přeskakování mezi kanály. Toho je dosaženo nastavením skeneru pro sledování dvou nebo více kanálů, v kterémžto bodě se bude pohybovat mezi těmito frekvencemi až do vysílání. Moderní skenery jsou schopny ukládat tisíce různých kanálů.

Když skener vyhledá aktivní vysílání, na daném kanálu se pozastaví. Uživatel pak může poslouchat vysílání nebo pokračovat v skenování. Pokud se uživatel rozhodne poslouchat, skener obvykle začne znovu vyhledávat automaticky po ukončení vysílání.

Typy radiových skenerů

Skenery jsou k dispozici v různých konfiguracích a dodávají se s řadou různých sad funkcí. Mezi nejběžnější typy rádiových skenerů patří:

Některé snímače pod palubní deskou jsou zabudovány do radiostanic CB, v takovém případě mohou běžně naskenovat skupinu občanů, UHF, VHF a další frekvence. Tyto rádiové skenery mohou také vysílat, ale pouze na skupinu občanů. Zajímavé je, že CB je to, co popularizovalo rádiové skenery.

Účel rozhlasových skenerů

Rádiové skenery mají řadu oprávněných použití a někteří lidé, kteří tyto zařízení legálně používají, zahrnují:

Novináři a vyšetřovatelé trestných činů mohou sledovat specifické rádiové frekvence pro příběhy výzkumu nebo shromažďovat důkazy, protože tyto frekvence jsou nezabezpečené a volně dostupné. Rádi fanoušci, na druhé straně, prostě vychutnávají poslech různých vysílání. Tento typ použití obvykle zahrnuje poslech místních policejních a požárních kmitočtů, řízení letového provozu nebo dokonce i rozhlasové vysílání. Jiní fanoušci, jako například železniči, vyhledávají velmi specifické typy vysílání.

Rádiové skenování Právní otázky

Před nákupem a použitím rádiového skeneru je důležité zkontrolovat možné právní důsledky ve vaší oblasti. Rádiové skenery jsou naprosto legální ve většině jurisdikcí Spojených států, ale existuje řada místních a státních výjimek. Například na Floridě je zakázáno používat skener pro poslech policejních vysílání.

Některé skenery jsou schopné odposlouchávat rádiové systémy nebo dekódovat signály mobilních telefonů, ale tato činnost je ve většině jurisdikcí nelegální. Jiné typy použití skeneru, jako je přijímání kódovaných signálů nebo poslech v bezdrátových telefonních hovorech, mohou být také nelegální, a proto je důležité, abyste ověřili zákony ve vaší oblasti dříve, než začnete používat radiový skener.